top of page

מערכת לניהול פורטפוליו פרויקטים

סטטיסטיקה מראה שהגורם העיקרי לכישלון פרויקטים (57%) הוא חוסר קומוניקציה בין הגורמים השונים. לאחר מכן מופיעים גורמים נוספים: חוסר תכנון משאבים, חוסר בבקרת איכות, אי עמידה באבני דרך ותיאום משאבים.

תפקיד ה-PMO המסורתי, להיות אחראי על עדכניות תוכנית העבודה, לאסוף מידע מכלל הפרויקטים וחשיפתו להנהלה, במקביל להנחיה ופיקוח על מנהלי הפרויקטים. פירוש ראשי התיבות PMO כיום הוא: Project Management Office.

להשלמת יעדיו על ה-PMO לעדכן תוכניות עבודה, לתקשר עם מנהלי הפרויקטים, לאסוף מידע ולהכין דוחות למנהלים, כל זאת ידנית באקסל או חצי ידנית עם כלי עזר שונים. 

בדור הבא משתנה הפירוש: ה-PMO הופך להיות:

Project Management Optimizer

 

כאשר כל הדיווחים, הדוחות הסטאטוסים, הקשר מול מנהלי הפרויקטים והמהנדסים וכן דוחות המנהלים מבוצעים אוטומטית בזמן אמת ע"י המערכת.

עכשיו ה-PMO פנוי לבצע את תפקידו המקורי: פיקוח, אינטגרציה בין הגופים השונים וטיפול בצווארי בקבוק ו"תקיעות" בלו"ז. כך ניתן לקצר לוחות זמנים ושפר את האיכות.

 

מערכת Aras Innovator, משחררת את ה-PMO מתקורות המנהלה, ומאפשרת לו לנהל את הפרויקט ולקדם את הפרויקט היכן שהוא באמת נדרש. המערכת יוצרת שקיפות ארגונית וחושפת את סטאטוס הפעילויות והמשימות של כל העובדים לכל הרמות החל מהמהנדס ועד להנהלה הבכירה.

 

שקיפות זו, יחד עם מערכת האצה (Escalation) אוטומטית למנהלים מביאה למוטיבציה של העובדים לעדכן את הסטאטוס במערכת. תוכנית הפרויקטים (Project Portfolio) מציגה ברמת-על את ה-WBS.

GIV Solutions מייצגת את Aras Innovator בישראל ויישמה פרויקטים מוצלחים המנהלים מאות ואלפי פרויקטים במקביל עם תקורות נמוכות ואיכות גבוהה. המערכת מבוססת פלטפורמת ענן פרטי או ציבורי ומאפשרת גמישות רבה במודל המימוש וההטמעה.

bottom of page