top of page

Infor EAM

 Infor היא חברת פתרונות המחשוב הארגוני  השלישית בגודלה בעולם, והמובילה בתחום המחשוב לחברות בתחום התעשייה וההפצה.

חברת GIV Solutions הינה שותף זהב פלוס של חברת אינפור העולמית בישראל, עם קו מוצרי Infor EAM, גיב מהווה מרכז פיתוח ולוקליזציה של מיקרו פתרונות וורטיקליים, המבוססים על הפלטפורמה INFOR EAM.  

INFOR EAM היא המערכת המתקדמת בעולם לניהול, אחזקה ותפעול ציוד, תשתיות ונכסים. מאפשרת לחברות לשפר את ביצועי הנכסים והתשתיות, לצמצם עלויות ולהגדיל את ההכנסות.

 

פלטפורמת Infor EAM מסייעת ל 17,000 חברות ברחבי העולם, כולל למעל 60% של החברות המוגדרות ברשימת ה-Fortune 500 כבר למעלה מ-20 שנה.

 

הפלטפורמה מגובה על ידי מומחים המבינים לעומק את תהליכי ניהול הנכסים ודרישות ניהול התפעול והתחזוקה העומדות בתחרותיות העסקית הנדרשת כיום.

Infor EAM מאפשרת ליצרנים, ארגוני תשתיות וארגוני שירות לחסוך זמן וכסף על ידי ייעול משאבים, תחזוקה, שיפור פרודוקטיביות העובדים והציוד, הגדלת יעילות השימוש במלאי וחיזוק היכולת לאיסוף תביעות ביטוח ואחריות.

המערכת כוללת כלי דיווח המאפשרים קבלת החלטות טובה ומהירה יותר המשפרת את ביצועי הנכס לטווח ארוך ואת רווחיותו.  

המערכת כוללת פתרונות מובנים לשילוב ואינטגרציה ל-GIS שילוב ואינטגרציה לשרטוטים, פתרונות מובנים לקיימות – התייעלות אנרגטית, ניטור פליטות ומזהמים, פתרון מובנה לעבודה מהשטח ע"י שילוב דיווח מאמצעי נייד (IOS/Android) ועוד.

תחומי המומחיות:

תעשיה ואנרגיה

שיפור ביצועי המפעל והציוד ע"י צמצם זמני ההשבתה, ניהול ישיר ומידי של פליטות

ומזהמים ושיפור העמידה בתקנות רגולטוריות.

תחבורה:

שיפור רמות האיכות של התשתיות והציוד תוך מעקב ושליטה על אירועי הדרך ושיפור

השירות למשתמשי הדרכים.​

 

רשויות מקומיות ותאגידי מים:

שיפור תהליכי האחזקה המשפיעים ישירות על שביעות רצון התושבים, מעקב אחר רמות השירות של קבלני התברואה והמים להבטחת רמות שירות מעולות לתושב.

בתי חולים:

שיפור המעקב והניהול של ציוד ומתקנים ע"י שיפור האמינות צמצם הסיכון, תוך שיפור העמידה בתקנות רגולטוריות.

בתי מלון:

שיפור תהליכי האחזקה המשפיעים ישירות על שביעות רצון הלקוח או הדייר, תוך מעקב אחר יעילות אנרגטית בתפעול השוטף.

קמפוסים ואוניברסיטאות:

שיפור השליטה באחזקת מבני הקמפוס תוך שילוב נתוני בקרת המבנים בתהליכי האחזקה. שיפור רמת השירות לחניך/תלמיד/מרצה בשימוש במתקני הקמפוס השונים.

פרמצבטיקה:

שיפור המעקב והניהול של ציוד קריטי לתהליך הייצור, ניהול מבוקר של תהליכים ברמת סיכון גבוה תוך שיפור העמידה בתקנות רגולטוריות דוגמת FDA.

Infor EAM יתרונות:

הארכת תוחלת החיים של הציוד והגדלת הרווחיות.

 

הגדלת יעילות העבודה והפחתת שעות נוספות.

 

מימוש יעיל של ציוד מבוסס אחזקה התלוי בלוחות זמנים להקטנת זמן השבתת הציוד.

 

ניהול יעיל של תהליכי עבודה על מנת להבטיח זמני שירות רצויים.

 

צמצום מלאי חלפים תלוי אחזקה להגדלת החיסכון בעיתוד מלאי.

 

מידול תרחישי אחזקה שונים המאפשר לקבוע רמת זמינות נכס אופטימאלית ולהניע קבלת החלטות.

 

מעקב מידע לשיפור היכולת לאיסוף תביעות ביטוח ואחריות בגין נזקים.

 

חיזוי נקודות כשל צפויות וטיפול מתוזמן בהתאם להגדלת זמני פעולת המערכות ללא השבתה.

 

תכנון אסטרטגי – הארכת זמני התפעול בניהול נכסים על מנת לעמוד במטרות הארגון.

 

ניהול ועמידה בתקנות ורגולציה בתחומי הקיימות ואיכות הסביבה,

התייעלות אנרגטית, צמצום עלויות אנרגיה. 

 

GIS ו CAD שילוב באינטגרציה מלאה למערכת.

 

יכולת עבודה מהשטח עם אמצעים ניידים מגוונים.

bottom of page