top of page

GIV-TMS™

מערכת ניהול ותפעול מנהרות של חברת GIV Solutions

(GIV-TMS) ומשלבת בתוכה את פלטפורמת INFOR EAM של חברת INFOR העולמית.

 

חברת GIV Solutions הינה שותף זהב פלוס של חברת אינפור העולמית בישראל, עם קו מוצרי Infor EAM, גיב מהווה מרכז פיתוח ולוקליזציה של מיקרו פתרונות וורטיקליים, המבוססים על הפלטפורמה INFOR EAM.  

INFOR EAM היא המערכת המתקדמת בעולם לניהול, אחזקה ותפעול ציוד, תשתיות ונכסים. מאפשרת לחברות לשפר את ביצועי הנכסים והתשתיות, לצמצם עלויות ולהגדיל את ההכנסות.

המערכת ניהול ותפעול המנהרות של חברת GIV מתאימה ומיועדת לניהול תפעול ואחזקת מנהרות ומאפשרת מלבד לניהול השוטף של התשתיות והארועים, ממשקים למערכת הבקרה, ניטור ובקרת האוורור במנהרה, בקרה על רשת התקשורת, טיפול בארועי חרום והצלה ועוד.

משימות התפעול והתחזוקה הנדרשות לכל המרכיבים מערבות מגוון של ציוד, כלים, ופעילויות כ"א פנימי וחיצוני (קבלני משנה). ניהול נכון ויעיל של משימות התחזוקה, ניהול מלאי הציוד, הפעילויות לכל מרכיב, פקודות העבודה ומתן תמונת מצב כוללת של תשתיות המנהרות ברמה מקומית וארצית, הינו הכרח וחיוני לניהול ותפעול שלהן ומביא באופן ישיר להעלאת, זמינותן, יעילות בביצוע משימות האחזקה, העלאת רמת הבטיחות, חיסכון בהוצאות והארכת משך חיי התשתיות.

bottom of page