top of page

GIV-CITY™

המשמעות של ניהול עיר חכמה הוא שימוש בתשתיות ומשאבים באופן היעיל ביותר. הפעלת התשתיות העירוניות, באופן האפקטיבי ביותר, תוך ניטור ופיקוח על האיכות, תחזוקת תשתיות איכותית ושמירה על הבטיחות. כדי לספק את השירות הטוב ביותר לאזרחים, לשפר את שביעות הרצון של התושבים ולהבטיח שיפור מתמשך באיכות החיים בעיר.

 

מערכת GIV-CITY  המשלבת בתוכה את פלטפורמת INFOR EAM של חברת Infor, משמשת לניהול תפעול ואחזקת תשתיות עירוניות, מתפעלת את התשתיות והפעילויות העירוניות ומספקת בין היתר החלטות מבוססות על מידע וחוקים כאשר המידע מעודכן פעם אחת, מסונן וניתן להשתמש בהם לפי הצורך בכל מקום.

 

מערכת ניהול העיר החכמה של GIV מאפשרת שיתוף מידע בזמן אמת בין מנהלים, עובדים ותושבים ומנטרת שיפור מתמיד של תהליכים וחוקים. מערכת ניהול העיר החכמה, מבוססת Infor EAM מנהלת תהליכים יזומים מבוססים על בקרות, פיקוח והתראות.

המערכת מספקת מידע מנותח - BI, המידע מאפשר לקבל החלטות חכמות המשלבות אספקטים של כלכלה, הנדסה, שירות, אחזקה, ולוגיסטיקה.​

המערכת מיועדת לניהול תשתיות והפעילויות בעיר במגוון היבטים. בין היתר משימות התפעול והתחזוקה הנדרשות לכל המרכיבים מערבות מגוון של ציוד, כלים, ופעילויות כ"א פנימי וחיצוני (קבלני משנה).

 

ניהול נכון ויעיל של משימות התפעול והתחזוקה, ניהול מלאי הציוד, הפעילויות לכל מרכיב, פקודות העבודה ומתן תמונת מצב כוללת של תשתיות התחבורה ברמה מקומית וארצית, הינו הכרח וחיוני לניהול ותפעול  שלהן ומביא באופן ישיר להעלאת, זמינותן, יעילות בביצוע משימות האחזקה, העלאת רמת הבטיחות, חיסכון בהוצאות והארכת משך חיי התשתיות.

המערכת משלבת נתוני זמן מחיישנים וסנסורים ומאפשרת לזהות תקלות/ מודל הידרדרות בזמן אמת ובכך למנוע פגיעה בתשתיות העירוניות.

bottom of page