top of page

GIV-CAMPUS™

מערכת ניהול הקמפוס החכם של חברת GIV Solutions, הינה מערכת המשלבת בתוכה את פלטפורמת Inror EAM של חברת Infor.

 

חברת GIV Solutions הינה שותף זהב פלוס של חברת אינפור העולמית בישראל, עם קו מוצרי Infor EAM, גיב מהווה מרכז פיתוח ולוקליזציה של מיקרו פתרונות וורטיקליים, המבוססים על הפלטפורמה INFOR EAM.  

INFOR EAM היא המערכת המתקדמת בעולם לניהול, אחזקה ותפעול ציוד, תשתיות ונכסים. מאפשרת לחברות לשפר את ביצועי הנכסים והתשתיות, לצמצם עלויות ולהגדיל את ההכנסות.

מערכת ניהול הקמפוס החכם של חברת GIV מהווה מערכת לניהול מערך למידה יעיל מחייב ניהול פונקציונלי וגמישות לצד בקרה תקציבית וניהולית.

 GIV CAMPUS מאפשרת בין היתר :

 

• ניהול חניכים לאורך כל מחזור חייהם

• ניהול קורסים ומחזורי לימודים

• ניהול הקמפוס, הכיתות והחדרים

• ניהול המרצים והשיעורים

• בקרה תקציבית

• מוקד תמיכה ושרות

• תכנון ותעדוף פעילויות

בשילוב מערכת LMS, ניהול מערך הלמידה הופך ליעיל ואיכותי.

bottom of page