top of page

GIV-BMS™

​הינה מערכת ניהול ואחזקה לגשרים של חברת GIV Solutions ומשלבת בתוכה את פלטפורמת INFOR EAM של חברת INFOR העולמית , ועומדת בתקן הישראלי, הבריטי והסיני.

חברת GIV Solutions הינה שותף זהב פלוס של חברת אינפור העולמית בישראל, עם קו מוצרי Infor EAM, גיב מהווה מרכז פיתוח ולוקליזציה של מיקרו פתרונות וורטיקליים, המבוססים על הפלטפורמה INFOR EAM.  

INFOR EAM היא המערכת המתקדמת בעולם לניהול, אחזקה ותפעול ציוד, תשתיות ונכסים. מאפשרת לחברות לשפר את ביצועי הנכסים והתשתיות, לצמצם עלויות ולהגדיל את ההכנסות.

המערכת מאפשרת לבצע סקירות הנדסיות באמצעים שונים, לקלוט את הסקירות ההנדסיות למערכת, לנתח ולבצע קבלת החלטות מושכלת לגבי אחזקת הגשר והמבנה. זאת על מנת לשפר את הבטיחות, תוך צמצום עלויות התפעול והאחזקה.

bottom of page