top of page

ניהול השינוי 

אין ארגון שאינו נדרש לשינוי, שינוי הוא חלק בלתי נפרד מקבלת החלטות וניהול ארגון עסקי. יחד עם זאת שינויים ארגוני אינו קורה כבמטה קסם, וכמעט תמיד  כרוך בתהליך מורכב וארוך טווח, אשר יש לו השפעה על פרמטרים רבים בנראות הארגון, וכן גם ברמה הפסיכולוגית על עובדיו. דבר זה מתבטא בהתאמות שונות בשיטות העבודה ו/או במבנה הארגון.

 

אנו חיים במציאות דינמית המשתנה ללא הרף, ומצריכה מאיתנו לא מעט שינויים ארגוניים/אישיים/מקצועיים. העולם הטכנולוגי בו אנו חיים מתקדם ללא הפסקה, ועל מנת להישאר מעודכנים, על הארגון להתקדם יחד עמו.

חב' GIV-Solutions מציעה ללקוחותיה גישה מערכתית, הוליסטית בניהול והטמעת  תהליכי שינוי, עם דגש מיוחד יישום והטמעת מערכות טכנולוגיות חדשות, תהליכי עבודה, תהליכי זרימת מידע ועוד.  גורמי המפתח להצלחה ביישום שינויים ארגוניים ופתרונות IT הם היכולת לנהל את השינוי תוך ביצוע הדרכות, הובלת תהליכי ניהול ידע וקיום תהליך הטמעה ארגוני מושכל ומבוקר בהתאמה לתרבות הארגונית ולצרכי הארגון.  

bottom of page