top of page

BI & ANALYTICS

מבנה הארגון אינו רק המבנה הפיזי שלו, המשקיעים, המוצרים והעובדים.

מידע חיוני שנאסף ונעשה בו שימוש, הידע הארגוני, התהליכים וסביבת ה-IT מהווים גם הם את אבני היסוד של הארגון.

 

GIV Solutions מתמחה בשילוב וניצול הידע העסקי וה"מידע המוסתר"בעזרת כלי BI, לטובת הארגון והלקוח. השימוש בטכנולוגיית ה-BI מאפשרת לחלץ את ה"בינה העסקית" כאשר מומחי GIV עוזרים לארגון ללמוד על עצמו, להפוך את הידע המבוסס על החלטות אסטרטגיות וליישם שיפורים מתמשכים המבוססים על היעדים העסקיים. 

עד לאחרונה, האמינו רבים כי כלי ה-BI מהווים נדבך נוסף על טכנולוגיית המידע העסקי החולש על תחומים עסקיים מסוימים (כגון משאבי אנוש, שיווק ומכירות, כספים, תחזוקה, תפעול וניהול לקוחות).

כיום מזהים הארגונים את הצורך בפתרון מובנה המנתח ומצליב את התחומים העסקיים השונים ותומך בהחלטות ארגוניות. 

 

השימוש ב-BI, אחסון נתונים וכריית נתונים חודר את כל רמות הארגון (בניגוד למערכות מנהלים שנועדו רק עבור ההנהלה הבכירה). הוכח כי קיימים יתרונות משמעותיים בארגון, כאשר ה-BI הוא חלק בלתי נפרד מכלי ניהול הנתונים והמערכות.

הבינה העסקית מצויה בפיתוח והתקדמות תמידית, והעסקים אשר עושים שימוש ב-BI מניבים תוצאות עסקיות בהתאם. 

 

GIV מספקת ניהול באיכות גבוהה ויישום פתרונות אשר כוללים בין היתר כלי- BI חוצי מחלקות המותאמות עבור כל ארגון.

bottom of page